Meer gastouderopvang dankzij bedrijfsleningen

Een paar jaar geleden was het nog zo dat wanneer een kind de leeftijd van twee jaar bereikt had, dat het kind welkom was op de gezellige peuterspeelzaal in de buurt. Elk kind kon hier terecht tot zijn of haar vierde verjaardag. Voor peuterleidsters was het indertijd erg aantrekkelijk om een particulier peuterspeelzaaltje op te zetten. Dat werd meestal gauw klaargespeeld met behulp van Qeld, een bedrijf dat zakelijke leningen verstrekt zonder poespas. Sinds 2018 bestaat de peuterspeelzaal officieel niet meer: alle peuterspeelzalen in Nederland zijn kinderdagverblijven geworden.

Kinderopvang

Omdat er tegenwoordig verschillende soorten kinderopvang zijn is het voor ouders soms niet gemakkelijk om de juiste keuze voor hun kind te maken. Kinderdagverblijven werken met grote groepen kinderen, terwijl gastouderopvang een kleinschalige vorm van kinderopvang is, waarbij maximaal zes kinderen mogen worden toegelaten. Dit aantal mag niet worden overschreden.

Zowel formeel als informeel

Gastouderopvang is momenteel erg populair en vele ouders kiezen dan ook voor deze optie. Gastouders bieden kinderopvang vanuit hun eigen woning, die uiteraard aan de gestelde eisen dient te voldoen. Hoewel het hier om een formele vorm van kinderopvang gaat, is de sfeer huiselijk en informeel. Dit soort opvang is dus heel geschikt voor jonge kinderen. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de meeste gastouderverblijven tegenwoordig vol zitten!

Grote vraag naar gastouderopvang

Wat voorheen mogelijk was voor peuterleidsters is nu ook mogelijk voor degenen die graag een eigen gastouderverblijf aan huis willen beginnen en daarvoor de juiste diploma’s en capaciteiten hebben. Met behulp van een bedrijfslening kunnen gastouders hun woning aanpassen zodat deze aan de gestelde eisen voldoet. Bovendien kunnen de middelen die nodig zijn – kinderstoelen, extra speelgoed, voorleesboeken enzovoorts – met een dergelijke lening worden aangeschaft. Omdat de vraag naar gastouderopvang momenteel groot is zal het geen probleem zijn om de lening op korte termijn terug te betalen.

Related Posts

ezy